Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ειδήσεις - Ανακοινώσεις|

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΝΕΑΣ  ΙΩΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
• του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010), όπως ισχύουν
• των άρθρων 95, 96, 97 και 132 του Π.Δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 57 Α΄/15-3-2012), όπως ισχύουν
• του Π.Δ 71/2023 «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής» (ΦΕΚ 122Α΄/29-05-2023).
• του Π.Δ/τος 8/2023 «Καθορισμός των βουλευτικών εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας για τις γενικές βουλευτικές εκλογές» (ΦΕΚ 225 Α΄).
2. Την εγκύκλιο 700 με αρ. πρωτ. 49104/2-6-2023 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023»
3. Την υπ’ αριθμ.707528/9-6-2023 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, περί καθορισμού εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας Ετεροδημοτών Εφετειακής Περιφέρειας Αθηνών του Νομού Αττικής για τις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023.
4. Την υπ’ αριθμ. 709227/10-6-2023 Προκήρυξη του Περιφερειάρχη Αττικής, περί γνωστοποίησης συνδυασμών κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων των βασικών εκλογικών περιφερειών στις οποίες ανήκουν οι ετεροδημότες εκλογείς του Εφετείου Αθηνών υποψηφίων συνδυασμών κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ

Για τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023 ανακηρύχθηκαν οι συνδυασμοί κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων για τις ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 709227/10-6-2023 προκήρυξη του Περιφερειάρχη Αττικής και ο αριθμός των βουλευτικών εδρών των εκλογικών περιφερειών που αφορούν τους ετεροδημότες ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ είναι:

  • Εκλογική Περιφέρεια Α΄ Πειραιώς, πέντε ( 5 )
  • Εκλογική Περιφέρεια Δωδεκανήσου, πέντε ( 5 )
  • Εκλογική Περιφέρεια Κυκλάδων, τέσσερις ( 4 )
  • Εκλογική Περιφέρεια Λέσβου, τρεις (3)
  • Εκλογική Περιφέρεια Σάμου, μία (1)
  • Εκλογική Περιφέρεια Χίου, δύο (2)

   Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την 25η Ιουνίου 2023 ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ. Ώρα έναρξης ορίζεται η 07.00 και ώρα λήξης η 19.00. Τα εκλογικά τμήματα που έχουν καθορισθεί με την υπ΄αριθμ. 707528/09-06-2023 απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής είναι τα παρακάτω:

Α.Α.

Ε.Τ.

Ετεροδημότες του Νομού Κατάστημα Ψηφοφορίας Από Εκλογέα – Έως Εκλογέα
34 Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 2, 14232 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ Από: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ  Έως: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
45 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 2, 14232 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ Από: ΑΓΑΔΑΚΗ ΧΡΥΣΑ Έως: ΚΟΚΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
46 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 2, 14232 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ Από: ΚΟΛΛΙΓΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Έως: ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ
47 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 2, 14232 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ Από: ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Έως: ΨΥΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

119 ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 2, 14232 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ Από: ΑΓΑ ΜΑΡΙΑ Έως: ΓΛΥΝΟΥ ΦΙΛΙΩ
120 ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 2, 14232 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ Από: ΓΟΛΕΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έως: ΚΑΡΛΟΥ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ
121 ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 2, 14232 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ Από: ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ ΣΟΥΖΑΝΑ Έως: ΜΑΝΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
122 ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 2, 14232 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ Από: ΜΑΝΔΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Έως: ΠΑΝΤΑΣΟΥΛΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
123 ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 2, 14232 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ Από: ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ ΑΝΝΑ Έως: ΣΚΥΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
124 ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 2, 14232 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ Από: ΣΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Έως: ΨΩΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
135 ΛΕΣΒΟΥ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 2, 14232 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ Από: ΑΒΑΓΙΑΝΝΗ ΒΕΝΕΤΙΑ Έως: ΓΙΑΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
136 ΛΕΣΒΟΥ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 2, 14232 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ Από: ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΑΓΛΑΙΑ Έως: ΚΑΜΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
137 ΛΕΣΒΟΥ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 2,

14232 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

Από: ΚΑΝΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Έως: ΛΑΧΑΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
138 ΛΕΣΒΟΥ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 2,

14232 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

Από: ΛΕΓΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ Έως: ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
139 ΛΕΣΒΟΥ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 2,

14232 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

Από: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Έως: ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΜΑΡΙΑ

140 ΛΕΣΒΟΥ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 2,

14232 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

Από: ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ Έως: ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΙΟΣ
168 ΣΑΜΟΥ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 2,

14232 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

Από: ΑΒΡΑΑΜ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ Έως: ΚΑΣΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
169 ΣΑΜΟΥ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 2,

14232 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

Από: ΚΑΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Έως: ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
170 ΣΑΜΟΥ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 2,

14232 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

Από: ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Έως: ΨΙΛΟΠΑΤΗ ΒΙΟΛΕΤΤΑ

193 ΧΙΟΥ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 2,

14232 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

Από: ΑΒΔΕΛΙΩΔΗ ΜΑΡΙΑ Έως: ΚΛΩΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
194 ΧΙΟΥ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 2,

14232 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

Από: ΚΟΒΑ ΣΤΕΛΛΑ

Έως: ΠΑΝΤΕΛΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

195 ΧΙΟΥ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 2,

14232 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

Από: ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Έως: ΨΩΡΑ ΡΓΥΡΩ

Το παρόν να τοιχοκολληθεί έξω από κάθε κατάστημα ψηφοφορίας
και σε κεντρικά σημεία του Δήμου

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΘΩΜΑΪΔΟΥ

Μοιραστείτε
Close Search Window