Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 164η:  «Ανάθεση καλλιτεχνικών υπηρεσιών στο πλαίσιο διοργάνωσης επετειακής εκδήλωσης με τίτλο «Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 165η:  Έγκριση η μη πρακτικών αποσφράγισης και αξιολόγησης, δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών, των συμμετεχόντων σε Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων που διενεργήθηκε για την προμήθεια κάδων για τις ανάγκες του Δήμου Νέας Ιωνίας και ορισμός Προσωρινών Αναδόχων.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 166η:  Έγκριση ανάθεσης σε τρίτον για τις εργασίες συντήρησης, επισκευής και πιστοποίησης των παιδικών χαρών του Δήμου Νέας Ιωνίας.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 167η:  «Ορισμός Δικηγόρου για γνωμοδότηση – Ψήφιση πίστωσης».

Πράξη 168η:  «Ορισμός Επιτροπής διερεύνησης τιμών για την υποβολή πρότασης σύμφωνα με την Πρόσκληση με τίτλο “Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ” του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 169η:  «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 403/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί αποδοχής χρηματοδότησης από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, στο πλαίσιο του Έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 170η:  Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδικό ΚΑ 15.6662.0001,για προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του ανελκυστήρα του ΚΑΠΗ στην οδό Αιμιλιανού Γρεβενών 1.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 171η:  Έγκριση δαπανών απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή του υπόλογου υπαλλήλου Δεληγιάννη Παναγιώτη , xρηματικού εντάλματος προπληρωμής που αφορά την αντιμετώπιση δαπάνης πληρωμής τελών για την έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου από την αρμόδια Διεύθυνση Συγκοινωνιών.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window