Ανακοινώσεις|

Δημοτική Παράταξη “ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ”
Ν. Ιωνία Αττικής, 29/5/2020

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ “ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ”
    Το παρακάτω κείμενο αποτελεί ένα σύνολο πολιτικών και οικονομικών προτάσεων που προτείνονται  στην διαπαραταξιακή επιτροπή με αντικείμενο τα μέτρα ελάφρυνσης των δημοτών. Αναφέρεται σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ουσιαστικής παρέμβασης-στήριξης της τοπικής κοινωνίας την δύσκολη αυτή περίοδο με βασικό στόχο να ανακτήσει η Νέα Ιωνία τον κοινωνικό της βηματισμό. Το κείμενο προτάσεων κατατίθεται στην διαπαραταξιακή επιτροπή σαν κείμενο εργασίας όπου θα επεξεργαστεί, λαμβάνωντας υπόψιν  τις οικονομικές παραμέτρους που θα προσκομίσουν οι οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου μας.

   Οι προτάσεις της παράταξης μας  περιλαμβάνουν τέσσερις κατευθύνσεις:
Α._ Μέτρα που επιβάλλεται να λάβει ο Δήμος Ν.Ιωνίας για την οικονομική ανακούφιση δημοτών και επιχειρήσεων.
Β._ Διεκδικήσεις που πρέπει να υπάρξουν από την πολιτεία για την εξισορρόπηση των οικονομικών.
Γ._ Παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν για την στήριξη και ενίσχυση κοινωνικών δομών, κοινωνικών δράσεων και εργαζομένων.
Δ._ Προτάσεις για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων
 
Α. ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
Η Δημοτική Παράταξη “ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ”, για την οικονομική ελάφρυνση των δημοτών της, καθώς και των επιχειρήσεων που    δραστηριοποιούνται στον Δήμο μας,  προτείνει τα παρακάτω μέτρα, τα οποία καταθέτει ως αντικείμενο μελέτης και αξιολόγησης:
Η απαλλαγή από δημοτικά τέλη, να ισχύσει για 6 μήνες και να επαναξιολογηθεί στο τέλος του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.
H αναστολή οικονομικών υποχρεώσεων να ισχύσει μέχρι 31/12/2020, όπως παρακάτω:
1.    Ανταποδοτικά τέλη (τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού, τέλη ύδρευσης –αποχέτευσης).
α)Απαλλαγή κατά 100% των πολιτών που απολύθηκαν λόγω κοροναϊού καθώς και των επιχειρήσεων και επαγγελματιών που ανεστάλη ή διακόπηκε η λειτουργία τους.
β) Απαλλαγή κατά 100% των εργαζομένων που το εισόδημά τους μειώνεται στο 50%, καθώς και των επιχειρήσεων που λειτουργούν με περιορισμένη τη δραστηριότητά τους και με περιορισμένο αριθμό εργαζομένων, λόγω των έκτακτων μέτρων.
γ) Απαλλαγή κατά 100% των εργαζομένων και των επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου, εφόσον δεν λειτουργήσουν, με δυνατότητα επανεξέτασης στις περιπτώσεις επαναλειτουργίας. Αποδεικτικό στοιχείο, για τους εργαζόμενους που θα εργάζονταν σε τουριστικές επιχειρήσεις κι αυτό δεν μπορεί να υλοποιηθεί, λόγω μη λειτουργίας αυτών, μπορεί να αποτελέσει η βεβαίωση εργοδότη ή ένσημα ΙΚΑ ή όποιο αντίστοιχο στοιχείο ότι το προηγούμενο έτος απασχολούνταν στον συγκεκριμένο κλάδο.
2.    Απαλλαγή τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων  σε επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κοροναϊού και δεν κάνουν χρήση παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου.
Απαλλάσσονται από τα αναλογούντα τέλη, έως 31/12/2020.      
3.    Απαλλαγή είσπραξης των τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων καθώς και του τέλους παρεπιδημούντων των επιχειρήσεων, έως 31/12/2020.
4.    Απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων, μέχρι 31-12-2020, στις οφειλές όλων των δημοτών.
5.    Απαλλαγή καταβολής τροφείων στο βρεφικό, βρεφονηπιακό και παιδικούς σταθμούς του Δήμου μας, για το χρονικό διάστημα που αυτοί παραμένουν κλειστοί.
6.    Απαλλαγή καταβολής της οικονομικής συνεισφοράς στα αθλητικά προγράμματα  του ΟΠΑΝ  του Δήμου Ν.Ιωνίας, για το χρονικό διάστημα που αυτά παραμένουν κλειστά.
7.    Μείωση καταβολής ενοικίου, κατά 40%, σε όσα δημοτικά ακίνητα στεγάζονται επιχειρήσεις ή καταστήματα που σταμάτησαν τη λειτουργίας τους σύμφωνα με τον αντίστοιχο ΚΑΔ που αναφέρεται στην λίστα της υπ. αρ. Α/1053/20-03-2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών ( ΦΕΚ 949/Β’ /21-03-2020).
8.    Αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών και παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων σε επιχειρήσεις και σε μισθωτούς των επιχειρήσεων που επλήγησαν οικονομικά, λόγω των περιοριστικών μέτρων.
9.    Αναστολή όλων των προγραμματισμένων διακοπών υδροδότησης λόγω οφειλών.
10.    Σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής, σε κάποια από τις πιο πάνω περιπτώσεις, αυτά θα συμψηφιστούν με μελλοντικές απαιτήσεις τελών.
11.    Τέλος προτείνουμε τα μέτρα απαλλαγής ή αναστολής οικονομικών υποχρεώσεων, να ισχύσουν και για τα ΝΠΔΔ – ΝΠΙΔ εποπτείας του Δήμου Ν.Ιωνίας.
Ενδεικτικά αναφέρουμε:
Για τον ΟΠΑΝ και το ΚΕΒΡΕΦΟ:
Απαλλαγή από την καταβολή των τροφείων, σε παιδικό και βρεφικό σταθμό, για τη περίοδο Μάρτιος 2020 έως και Δεκέμβριος 2020, όπως και της συνδρομής για αθλητικές δραστηριότητες.
Για τις Σχολικές Επιτροπές:
Απαλλαγή από την καταβολή των μισθωμάτων των Κυλικείων των Σχολείων, για όσο διάστημα αυτά παραμένουν κλειστά.
Για να μπορέσουν να υλοποιηθούν, τα ανωτέρω μέτρα, απαιτείται το άνοιγμα ηλεκτρονικής πλατφόρμας από την πλευρά του Δήμου ή όποιο άλλο πρόσφορο μέτρο.

Β. ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Επειδή πάντα οι προτάσεις μας επιθυμούμε να είναι ρεαλιστικές και υλοποιήσιμες και κυρίως να λαμβάνουν υπ’ όψιν τους τις οικονομικές δυνατότητες του Δήμου, σας καταθέτουμε παρακάτω και προτάσεις για την εξισορρόπηση των οικονομικών του.
Προτείνουμε ο Δήμος Ν. Ιωνίας  να διεκδικήσει:
α) Έκτακτη οικονομική ενίσχυση των Δήμων, που θα αποτρέψει την κατάρρευση τους, από την μείωση των ανταποδοτικών εσόδων αλλά και από συσσωρευμένες υποχρεώσεις και όχι με δανεισμό, που προβλέπει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.
β)  Έκτακτη στελέχωση και στήριξη των υπηρεσιών καθαριότητας και κοινωνικών δράσεων και η ανανέωση για δύο έτη, όσων συμβάσεων εργαζομένων των ΟΤΑ λήγουν.
γ) Ανασχεδιασμό και παράταση του προγράμματος επιχορήγησης των Δήμων για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών τους και εξόφλησης υποχρεώσεων σε βάρος τους από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις ή διαταγές πληρωμών (πρόγραμμα ΑΚΣΙΑ) με συμπλήρωση επιλεξιμότητας δαπανών για αποφάσεις που αφορούν εργασιακές διαφορές, τέλη και απαλλοτριώσεις.
δ) Να μην ισχύσει, ειδικά για φέτος, η ανταποδοτικότητα σε όλους τους Δήμους της χώρας, λόγω της έκτακτης ανάγκης, ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να ισοσκελίσουν την όποια απώλεια εσόδων.
ε) Μείωση κατά 50% της χρέωσης του τιμολογίου της ΔΕΗ προς τους Δήμους.
ζ) Πρόβλεψη ενός έκτακτου προγράμματος προμηθειών «Φιλόδημος Προμηθειών» ή όποιου προγράμματος για να καλυφθεί η χρηματοδότηση των Δήμων για την προμήθεια των προβλεπόμενων Μέτρων Ατομικής Προστασίας, ανάθεσης υπηρεσιών απολύμανσης,  υλικών προστασίας προσωπικού, απολυμαντικών, αναλωσίμων και λοιπών υλικών για τη διευκόλυνση της λειτουργίας τους, ειδικά για τις υπηρεσίες καθαριότητας και της προμήθειας μηχανημάτων, ανταλλακτικών και κάδων εργασίας.
Η διεκδίκηση και κυρίως η υλοποίηση όλων αυτών, θα βοηθήσουν αποτελεσματικά στην οικονομική ισορροπία του Δήμου. Σε διαφορετική περίπτωση ο Δήμος θα αντιμετωπίσει τεράστια οικονομικά προβλήματα.

Γ. ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ-ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Τέλος, προτείνουμε ορισμένα άμεσα μέτρα που αφορούν την λειτουργία των Κοινωνικών Δομών και την οικονομική στήριξη ομάδων εργαζομένων στο Δήμο που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης:
•    Αύξηση της χρηματοδότησης του Κοινωνικού Παντοπωλείου, με στόχο επιπλέον άμεσες προμήθειες προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες των οικονομικά αδύναμων συμπολιτών μας, αυτήν την πολύ δύσκολη περίοδο.
•    Αξιοποίηση με ενίσχυση των δωρεάν γευμάτων για επιπλέον σίτιση (εκτός των σημερινών ωφελουμένων) και άλλων ανήμπορων – ευάλωτων συμπολιτών μας, με την συνδρομή του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
•    Επιπλέον ενίσχυση – στελέχωση του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου και κυρίως του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», που για μια ακόμη φορά απέδειξε περίτρανα την χρησιμότητά του, μέσω της σημαντικής κοινωνικής παρουσίας και προσφοράς του.
•    Έκτακτο επίδομα, λόγω της επικινδυνότητας του έργου που επιτελούν, σε εργαζόμενους στην Καθαριότητα, στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», στο και σε όλους όσους έρχονται σε άμεση επαφή με τους πολίτες.
•    Επέκταση σ’ αυτούς του Δώρου Πάσχα που εξαγγέλθηκε για τους υγειονομικούς.
 
 Δ.ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ
Προτείνουμε άμεση σύσταση κλιμακίου της τεχνικής υπηρεσίας, του τμήματος εσόδων, της δημοτικής αστυνομίας και δημοτικών συμβούλων όπου θα επισκεφθούν τις συνοικίες-τομείς της πόλης και θα καταγράψουν τα καταστήματα εστίασης με άδεια ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων. Θα πρέπει να γίνει μέτρηση των επιφανειών των ελεύθερων χώρων  και με βάση τα δεδομένα αυτά να γίνει πρόταση στην διαπαραταξιακή επιτροπή για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων ανά περίπτωση αλλά υπηρετώντας, ταυτόχρονα ένα οριζόντιο πλάνο ισονομίας προς τους τοπικούς επιχειρηματίες.
 

 
 

Για την Δημοτική Παράταξη “ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ”
Μοιραστείτε
Close Search Window