Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 118:     «Αποζημίωση της κ. Αικατερίνης Βαζακοπούλου – Εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς»
Πράξη 119:     «Λήψη απόφασης για επιστροφή των  δύο δωρεάν παραχωρημένων κατά χρήση  φορτηγών με αριθμό κυκλοφορίας ΙΤΟ 5628 και ΙΡΜ 6249 στις 10.6.2020». 

Μοιραστείτε
Close Search Window