Ανακοινώσεις|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Νέα Ιωνία, 18-1-2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Αγ. Γεωργίου 40 & Αντλιοστασίου,

Τ.Κ. 14234,ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Πληρ.: Νίκος Καρλής
Τηλ.: 2132000476
E-mail: nkarl@neaionia.gr

Προς: Δίκτυο Φορέων και Πολιτών

Θέμα: Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαβούλευση για το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Πέμπτη 20/01/2022 και ώρα 13:00

   Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης σε ολόκληρη τη χώρα και την επέκταση της χρήσης οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών και με βάση το νόμο 4710/2020 «Προώθηση της Ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις», οι Δήμοι μητροπολιτικών κέντρων, οι μεγάλοι ηπειρωτικοί Δήμοι, οι Δήμοι πρωτευουσών περιφερειακών ενοτήτων, καθώς και οι μεγάλοι και μεσαίοι νησιωτικοί Δήμοι της χώρας υποχρεούνται να συντάξουν Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.).
Το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) αφορά στη χωροθέτηση δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) κανονικής ή υψηλής ισχύος και αντίστοιχα θέσεων στάθμευσης Η/Ο, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Τα Σ.Φ.Η.Ο. θα αποτελούν ουσιαστικά τον Οδικό Χάρτη χωροθέτησης των δημοσίως προσβάσιμων θέσεων στάθμευσης και φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, που αποτελεί και το προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη των σχετικών υποδομών στην Ελλάδα, ώστε να παρέχονται οι απαραίτητες υποδομές για την ενθάρρυνση αγοράς περισσότερων ηλεκτρικών οχημάτων, τα οποία θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα εντός των αστικών κέντρων και οικιστικών ιστών.
Κατόπιν της υπ’ αριθμόν πρωτ. 7970/16-11-2020 πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020» στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)»,ο ΔήμοςΝέας Ιωνίας υπέβαλε πρόταση η οποία εγκρίθηκε και εντάχθηκε στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος.
Μετά από συνοπτικό διαγωνισμό, ανάδοχος ανακηρύχθηκε η εταιρεία «DIADIKASIA BUSSINESS CONCULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε διακριτικό τίτλο DBC.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι να γίνει η χωροθέτηση δημοσίων προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Η/Ο κανονικής ή υψηλής ισχύος και θέσεων στάθμευσης Η/Ο, που εκπονείται από τους δήμους εντός των διοικητικών τους ορίων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 17 του ν. 4710/2020 «Προώθηση της Ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 142).
Στο πλαίσιο της εκπόνησης του παραδοτέου Π1.α της υπηρεσίας «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων για το Δήμο Νέας Ιωνίας» πραγματοποιήθηκε η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, η οποία περιλαμβάνει:
• Την καταγραφή των στοιχείων υπερκείμενου σχεδιασμού και ειδικότερα την ευρωπαϊκή νομοθεσία, τις εθνικές στρατηγικές και στρατηγικές περιφερειακού και επιπέδου.
• Τα πολεοδομικά χαρακτηριστικά της περιοχής: Μελετήθηκαν τα θεσμοθετημένα πολεοδομικά σχέδια, οι υφιστάμενες χρήσεις γης και κυκλοφοριακά ζητήματα όπως το σύστημα στάθμευσης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάλυση των πληθυσμιακών δεδομένών και κατανομής της κατοχής οχήματος και θέσεων στάθμευσης τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση για τη χωροθέτηση των ηλεκτρικών φορτιστών.
• Την καταγραφή των χώρων στάθμευσης σε όλη την έκταση του Δήμου, καθώς και ειδικές θέσεις στάθμευσης Ι.Χ (όπως για παράδειγμα ΑμεΑ), θέσεις ΤΑΧΙ, λεωφορείων και φορτοεκφορτώσεων.
• Την ανάλυση των υποδομών του οδικού δικτύου, των ποδηλατοδρόμων, των πεζοδρομίων και των μέσων μαζικής μεταφοράς.
• Την καταγραφή των μελλοντικών αναπλάσεων και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
• Τη δημιουργία χαρτών σε περιβάλλον G.I.S..

    Στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) για τον Δήμο Νέας Ιωνίας επισυνάπτεται το Παραδοτέο Π1.β, το οποίο αφορά την Χωροθέτηση Σημείων Επαναφόρτισης και Θέσεων Στάθμευσης Η/Ο και Σενάρια Ανάπτυξης Δικτύου Σημείων Επαναφόρτισης Η/Ο. Παρακαλούμε για τα τυχόν σχετικά σχόλια και παρατηρήσεις, έως την ημέρα Πέμπτη 20/1/2022 και ώρα 11:00.

    Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις σας πρόκειται να συζητηθούν κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Πέμπτη 20/01/2022 και ώρα 13:00, μέσω της πλατφόρμας Zoom στον παρακάτω σύνδεσμο:
Join Zoom Meeting: https://us02web.zoom.us/j/83836776736?pwd=Q3RTT2h2Z1VvdE9rYXFjZFR2Q01Idz09

   Η συμμετοχή όλων σας τόσο σε επίπεδο αποστολής σχολίων και παρατηρήσεων επί του παραδοτέου, όσο και σε επίπεδο Διαβούλευσης κρίνεται απαραίτητη.
Ο Δήμος στην προσπάθεια του να συγκροτήσει ένα ενεργό και δυναμικό δίκτυο εμπλεκομένων φορέων που συζητά και συν διαμορφώνει το μέλλον, προσβλέπει στην ενεργή συμμετοχή και στήριξη όλων σας, για την αποτελεσματική εκπόνηση του Σχεδίου.
Για τις ανάγκες της τηλεδιάσκεψης, θα πρέπει να δηλώσετε στο Δήμο Νέας Ιωνίας, μέχρι Πέμπτη 20/1/2022 και ώρα 11:00 (Πληρ.: Αριστείδης Πασχαλίδης – e-mail: it@neaionia.gr), τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) με την οποία θα συμμετέχετε.

Με εκτίμηση,

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΘΩΜΑΪΔΟΥ

Αναλυτικά πατήστε ΕΔΩ

Μοιραστείτε
Close Search Window