Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ειδήσεις - Ανακοινώσεις|

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – Εφαρμογή του κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων
Το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ν.Ιωνίας ενημερώνει τους δημότες ότι στις 15 Μαρτίου 2024 εκδόθηκε η υπ. αριθμό 28909/848/15-03-2024 (ΑΔΑ: ΡΛ2Π4653Π8-ΚΣΡ) Εγκύκλιος Εφαρμογής του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων» (ΦΕΚ 3475/Β΄/24-05-2023) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οποίος ορίζει μέτρα προληπτικής προστασίας τόσο για υφιστάμενα κτίρια, όσο και για νεοαναγειρόμενα καθώς και για τον περιβάλλοντα χώρο τους.
Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στα ανωτέρω έγγραφα στα οποία έχουν ανεγερθεί κτίσματα που βρίσκονται:
Α. μέσα σε δάση, δασικές εκτάσεις και χορτολιβαδικές εκτάσεις και ειδικότερα:

• σε δάση ή δασικά οικοσυστήματα ή δασικές εκτάσεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 998/79 όπως ισχύει
• σε χορτολιβαδικές εκτάσεις που βρίσκονται επί ημιορεινών, ορεινών και ανώμαλων εδαφών της παραγράφου 1 του άρθρου 5 Π.Δ. 32/16 είτε είναι δημόσιες, είτε είναι αναγνωρισμένες ως ιδιωτικές
• σε πεδινές χορτολιβαδικές εκτάσεις (μη ορεινές ή ημιορεινές και μη κείμενες επί ανώμαλων εδαφών) της παραγράφου 3 του άρθρου 5 Π.Δ. 32/2016
Β. εν όλω ή εν μέρει εντός ακτίνας τριακοσίων (300) μέτρων από τα όρια των εκτάσεων της ανωτέρω περίπτωσης Α.
Γ. μέσα σε περιαστικό πράσινο και σε κηρυγμένες δασωτέες οι αναδασωτέες εκτάσεις, της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του Ν. 998/79 όπως ισχύει.
Δ. εντός ακτίνας τριακοσίων (300) μέτρων από τα όρια των εκτάσεων της ανωτέρω περίπτωσης Γ.
Ε. μέσα σε πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 998/79 όπως ισχύει.
Από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος εξαιρούνται αδόμητα ακίνητα, καλλιεργούμενες εκτάσεις και βοσκοτόπια τα οποία διέπονται από την 9η Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 1923/Β/2021).
Έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις
1. Σύνταξης Εντύπου Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Τεχνικής Έκθεσης αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα μέχρι την 10η Μαϊου 2024.
2. Μέχρι την 10η Ιουνίου 2024 ο ιδιοκτήτης να υποβάλει τη Δήλωση Εφαρμογής των μέτρων πυρασφάλειας στην οποία δηλώνει την ορθή λήψη των μέτρων που προβλέπονται στην έκθεση αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα βάσει των προβλέψεων του κανονισμού για την προστασία του ακινήτου τους σε περίπτωση συμβάντος πυρκαγιάς
Τα εν λόγω δικαιολογητικά μέχρι τη λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, πρέπει να κατατεθούν σε έντυπη μορφή στο πρωτόκολλο του Δήμου, προκειμένου να καταρτιστεί το Ειδικό Μητρώο.
Κατόπιν αρμόδια τριμελής επιτροπή του Δήμου θα προβεί κατά την αντιπυρική περίοδο σε αυτοψίες-δειγματοληπτικούς ελέγχους.
Σε περίπτωση μη τήρησης των απαιτήσεων του κανονισμού, επιβάλλονται κυρώσεις στους ιδιοκτήτες των ακινήτων.
• Δασικοί χάρτες: https://gis.ktimanet.gr/gis/forestsuspension
• Εγκύκλιος ΥΠΕΝ: https://gis.ktimanet.gr/gis/forestsuspension

Διεύθυνση Επικοινωνία
Ομορφοκκλησιάς και Ολυμπίας
Τ.Κ. 17561
Νέα Ιωνία Τηλ. 2102756000 (103)
Email : xranast@neaionia.gr

Μοιραστείτε
Close Search Window