Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|


ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. ΣΟΧ 2/2020 (ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 19193/20-8-2020)      
                        ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ.  
ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΜΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ –πατήστε εδώ
ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ –
πατήστε εδώ

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel