Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 22 :  Ανάκληση της αριθ. 19/6-2-2018 πράξης περί απευθείας ανάθεσης για μηνιαία προμήθεια καυσίμων για τις άμεσες ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νέας Ιωνίας.

Μοιραστείτε
Close Search Window