Συνεδριάσεις ΟΕ|

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Νέα Ιωνία :  2/2/2018
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 5η                                                                     Συνεδρίαση 5η
Αρ. πρωτ:

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

 

Σας καλούμε σε Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την  TΡΙΤΗ   6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 και ώρα  14:00 , για να συζητήσουμε το παρακάτω θέμα:

1. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης και καθορισμός Οριστικού Αναδόχου για τον Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό της προμήθειας τροφής ζώων, κλουβιών γατών και την παροχή υπηρεσίας φιλοξενίας αδέσποτων ζώων, για τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Νέας Ιωνίας.

Μοιραστείτε
Close Search Window