Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 372:     Εγκριση μελέτης για την  ασφάλιση για ένα μήνα των τριών (3) νέων λεωφορείων της Δημοτικής Συγκοινωνίας και έγκριση ώστε αυτή να εκτελεστεί σύμφωνα με το άρθρο 32 του Νόμου 4412/16 (διαδικασία διαπραγμάτευσης), με τη διαδικασία του κατεπείγοντος διότι η παραλαβή των νέων λεωφορείων ολοκληρώθηκε στις 18-12-2020 ημέρα Παρασκευή. 

Μοιραστείτε
Close Search Window