Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Νέα Ιωνία :  11 /12/2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 51η                                                                       Συνεδρίαση 51η
Αρ.πρωτ: 30279

                                                                                                                                                                Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
                                                                                                                                                                  (ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 51η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την Δ1α/ΓΠ.οικ.76629/27-11-2020(ΦΕΚΒ΄5255) ΚΥΑ όπως συμπληρώθηκε με την υπ΄αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/136/οικ.22080/30.11.2020,εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ, την ΤΡΙΤΗ 15/12/2020 και ώρα 13.00, για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.    Κατάρτιση και ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής. 

Μοιραστείτε
Close Search Window