Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 424:  «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Υ.Α. 27934/2014».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 425:  «Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Προσαρμογή των 1ου, 2ου, 3ου, 4ου και 7ου Βρεφονηπιακών Σταθμών Νέας Ιωνίας στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με το ΠΔ 99/2017» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 426:  «Αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση του έργου «Αστική ανάπλαση στην περιοχή της αγοράς του Δήμου Νέας Ιωνίας», στα πλαίσια του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 427:  «Καθορισμός τελών διαφήμισης για το έτος 2022».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 428:  «Καθορισμό καταβολής τέλους για την χρήση του χώρου που καταλαμβάνει το κουβούκλιο του περιπτέρου για το έτος 2022».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 429: «Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ύψους των τελών που επιβάλλονται για τη χρήση των κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2022».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 430:  «Εισήγηση για την λήψη απόφασης για τον καθορισμό του Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ) για το έτος 2022».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 431:  «Εισήγηση της Οικονομικής υπηρεσίας σχετικά με τον καθορισμό του συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού έτους 2022».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 432:  «Εξώδικη κοινοποίηση σε μισθωτή».

Πράξη 433:  «Επιχορήγηση του Δήμου Ν. Ιωνίας του Ν. Αττικής για την διεξαγωγή εξετάσεων για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση προκειμένου να καλυφθούν μέσω των σχολικών επιτροπών τους».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window