Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 423:  “Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς όπως και των δικαιολογητικών κατακύρωσης, του Οικονομικού φορέα που υπέβαλε προσφορά μετά από πρόσκληση του Δήμου Νέας Ιωνίας, με την διαδικασία του κατεπείγοντος (άρθρου 32 του Ν.4412/2016) για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος για δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Νέας Ιωνίας και Ανακήρυξη Οριστικού Αναδόχου”. (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window