Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Νέα Ιωνία : 4-11-2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 49η                                         ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση 49η

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη-χρήση της υπηρεσίας e-presence( www.epresence.gov.gr)-, λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, την ΠΕΜΠΤΗ 4-11-2021 και ώρα 13.30, για να λάβουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα:

• Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς όπως και των δικαιολογητικών κατακύρωσης, του Οικονομικού φορέα που υπέβαλε προσφορά μετά από πρόσκληση του Δήμου Νέας Ιωνίας, με την διαδικασία του κατεπείγοντος (άρθρου 32 του Ν.4412/2016) για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος για δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Νέας Ιωνίας και Ανακήρυξη Οριστικού Αναδόχου. (δείτε αναλυτικά εδώ)

Η αναγκαιότητα της έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής προκύπτει διότι ο Οικονομικός Φορέας «Αγροτικός Συνεταιρισμός Βαμβακουργικών Δημητριακών και Κτηνοτροφικών Προϊόντων Λαμίας» κατέθεσε χθες την προσφορά του (αριθ.πρωτ.26143/3-11-2021) σε απάντηση της από 25754/29-10-2021 πρόσκλησης της Υπηρεσίας μας και στην συνεχεία συντάχθηκε άμεσα το από 3-11-2021 σχετικό πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, ώστε να μην χαθεί άλλος χρόνος στην χορήγηση γάλακτος στους εργαζόμενους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΕΛΗ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πίνακας Αποδεκτών

Τακτικά μέλη:

κ. Χατζησαββίδης Αριστείδης (Πρόεδρος)
κ. Κανλής Χρήστος (Αντιπρόεδρος)
Κα Σακκαλόγλου Αγγελική
κ. Σπηλιωτόπουλος Βασίλειος
κ. Αναμουρλόγλου Χρήστος
κ. Τσομπάνογλου Φώτιος
Κα Αλατσίδου Ελένη
Κα Χατζή Ελένη
κ. Τσουκαλάς Παναγιώτης

Αναπληρωματικά μέλη:

κ. Καναβός Μιλτιάδης
κ. Μανούρης Παναγιώτης
Κα Γρίβα Ελένη
κ. Καρβουνιάρης Αντώνιος
κ. Βανδώρος Σπυρίδων
Κα Μποτζιολή Ελένη
κ. Χαμαλίδης Θεόδωρος

Μοιραστείτε
Close Search Window