Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 409:    «Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους-IΑ’ κατανομή έτους 2021».  (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 410:    «Χρηματοδότηση του Δήμου Νέας Ιωνίας του Ν. Αττικής για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημίων και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055)». (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 411:    «Αποδοχή επιχορήγησης για την απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021,στους Δήμους της Χώρας, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους ως 7η,8η, και 9η μηνιαία κατανομή έτους 2021». (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 412:    Έγκριση διακηρύξεως διαγωνισμού για την ανάληψη του έργου «Συντήρηση σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων Δήμου Νέας Ιωνίας 2021-2022». (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 413:    Τροποποίηση της 361/2021 Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής.
Πράξη 414:    «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 31/8/2021 του ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 415:    «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 31/8/2021 του ΚΕΒΡΕΦΟ».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 416:    «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 31/8/2021 του ΟΠΑΝ».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 417:    «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 31/8/2021 του ΚΕΜΙΠΟ».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 418:    Διαγραφή ποσών από Χρηματικούς Καταλόγους και μεταβίβαση οφειλής (αρ. πρωτ. 25706/2021).
Πράξη 419:    Διαγραφή ποσών από Χρηματικούς Καταλόγους και μεταβίβαση οφειλής (αρ. πρωτ. 25707/2021).
Πράξη 420:    Διαγραφή ποσών από Χρηματικούς Καταλόγους και μεταβίβαση οφειλής (αρ. πρωτ. 25709/2021).
Πράξη 421:    Ακύρωση της με αριθ.373/12-10-21 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 422:    Έγκριση δαπάνης που αφορά στην οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη.    (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window