Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 258:  «Διαγραφή  ποσών  από  Χρηματικούς  Καταλόγους. (αριθ. πρωτ. 35072/28-11-2019)». 
Πράξη 259:  «Διαγραφή  ποσών  από  Χρηματικούς  Καταλόγους. (αριθ. πρωτ. 35074/28-11-2019)». 
Πράξη 260:  «Έγκριση παρατάσεως της προθεσμίας του έργου «Συμπληρωματικές Ηλεκτρομηχανολογικές Εργασίες για το έργο “Γεωθερμικό Σύστημα Τηλεκλιματισμού και άλλες εφαρμογές Α.Π.Ε.”». 

Μοιραστείτε
Close Search Window