Συνεδριάσεις ΔΣ|

          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Νέα Ιωνία:   6 -12-2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
email: merimna@neaionia.gr
Αρ. πρόσκλησης: 27η                                      Συνεδρίαση 27η
Αρ. πρωτ. :
                               
Προς:  Την κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  Δήμου Ν. Ιωνίας

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση  (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Αγ. Γεωργίου 40), την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019  και ώρα 19.00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Α/Α    ΘΕΜΑΤΑ
1.       
Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Οικ. Έτους 2020.

Μοιραστείτε
Close Search Window