Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 364:  6η Αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2021 (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 365:  «Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΑΠΟ ΟΑΚΑ ΕΩΣ ΗΣΑΠ Ν.ΙΩΝΙΑΣ (ΦΑΣΗ Α΄ ) σύμφωνα με το ΦΕΚ 1053/Β/14-4-2016 τεχνικές οδηγίες για υποδομές ποδηλάτων». (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 366:  Εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή για έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων της διακήρυξης, για την εκτέλεση της της ετήσιας παροχής υπηρεσιών ασφάλισης των οχημάτων και μηχανημάτων έργου, των υπηρεσιών του Δήμου Νέας Ιωνίας. (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 367:  Διαγραφή ποσού από χρηματικούς καταλόγους (αρ. πρωτ. 23262).

Πράξη 368:  Διαγραφή ποσού από χρηματικούς καταλόγους (αρ. πρωτ. αίτησης 22358).

Πράξη 369:  Διαγραφή ποσού από χρηματικούς καταλόγους (αρ. πρωτ. αίτησης 16435).

Πράξη 370:  Διαγραφή ποσού από χρηματικούς καταλόγους (αρ.πρωτ.23500).

Πράξη 371:  Διαγραφή ποσού από χρηματικούς καταλόγους (αρ. πρωτ. αίτησης 22608).

Πράξη 372:  Διαγραφή ποσού από χρηματικούς καταλόγους (αρ.πρωτ.23709).

Πράξη 373:  Έγκριση δαπάνης που αφορά στην οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη.

Πράξη 374:  Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδικό Κ.Α.: 00.6733.0002, «Δαπάνη ταφής θανόντων και ανακομιδής οστών, οικονομικά αδύναμων προσώπων» Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, για την κάλυψη του κόστους κηδείας άπορης δημότισσας .

Πράξη 375:  Έγκριση δαπανών απόδοσης λογαριασμού, από τον υπόλογο υπάλληλο Γεώργιο Παντελεάκη, του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπάνης πληρωμής εκτάκτων αναγκών, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού – Απαλλαγή υπολόγου. (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel