Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 287: ” Αποδοχή επιχορήγησης για την προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου από το Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών”

Μοιραστείτε
Close Search Window