Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Νέα Ιωνία:    2/10/2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 42η                                                    Συνεδρίαση 42η
Αρ. πρωτ: 23689

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

     Σας καλούμε σε Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την ΤΡΙΤΗ 6/10/2020 και ώρα 14.00 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα, της ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον ΚΑ : 15.6699.0001 λοιπές προμήθειες, συνολικού ύψους 1858,02 €  με το Φ.Π.Α. 24% για την προμήθεια μπουκαλιών και πωμάτων,  για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας.

Μοιραστείτε
Close Search Window