Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 315:  «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδικό ΚΑ 15.7133.0001 με τίτλο Έπιπλα και Σκεύη»  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 316:  «Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου, για την αντιμετώπιση δαπάνης πληρωμής τελών για την έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου από την αρμόδια Διεύθυνση Συγκοινωνιών».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 317:  «Δαπάνη ταφής θανόντων και ανακομιδής οστών, οικονομικά αδύναμων προσώπων» του Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, για την κάλυψη του κόστους κηδείας απόρου δημότη».

Πράξη 318:  «Εκδηλώσεις ΚΑΠΗ για Πάσχα, Χριστούγεννα, Αποκριές, Ημέρα Ηλικιωμένων» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 συνολικού ύψους  9.983,56 € με ΦΠΑ 13%, προκειμένου να υλοποιηθούν εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ηλικιωμένων και των Χριστουγέννων, 2022, (κόστος κάθε προγράμματος 4.991,78 €, με ΦΠΑ 13%)».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 319:  «Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, στο Δήμο Νέας Ιωνίας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του ως Η΄κατανομή έτους 2022 ποσού 650.559,61 Ευρώ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window