Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 280:   «Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση μελέτης : «Επικαιροποίηση – Τροποποίηση μελετών συστημάτων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Νέας Ιωνίας».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 281:  «Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Νέας Ιωνίας έτους 2019-2020».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 282:  «Έγκριση της με αριθ.πρωτ.10339/5-5-2022μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, καθορισμός όρων του Διεθνή Διαγωνισμού, για την προμήθεια ειδών ηλεκτρολογικής και ηλεκτρονικής φύσεως, που θα καλύψουν τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Νέας Ιωνίας, ως το τέλος του έτους 2023,εκτιμώμενης αξίας 221.084,60 ευρώ και ορισμός Επιτροπής Διενέργειας αξιολόγησης προσφορών και παρακολούθησης -παραλαβής, για τον ως άνω διαγωνισμό.»  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 283:  «Έγκριση μελέτης με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση για την αναβάθμιση του συστήματος ελέγχου άρδευσης του Δήμου Νέας Ιωνίας ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 284:  «Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών 2ου τριμήνου 2022.» (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 285:  «Αξιολόγηση των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Ν. Ιωνίας β’ τριμήνου 2022 σωρευτικά.»  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 286:  «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 31/5/2022 του ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ»  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 287:  «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 31/5/2022 του ΚΕΒΡΕΦΟ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 288:  «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 31/5/2022 του ΟΠΑΝ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 289:  «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 31/5/2022 του ΚΕΜΙΠΟ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 290:  «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 30/6/2022 του ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ»  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 291:  «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 30/6/2022 του ΚΕΒΡΕΦΟ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 292:  «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 30/6/2022 του ΟΠΑΝ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 293:  «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 30/6/2022 του ΚΕΜΙΠΟ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 294:  «Ανάθεση για μουσικοχορευτική εκδήλωση στο Ηρώδειο.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 295:  Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.)», του Δήμου μας για το 2ο τρίμηνο οικονομικού έτους 2022.»  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window