Αποφάσεις ΔΣ|

Πράξη 6:  «Ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Νέας Ιωνίας οικονομικού έτους 2023».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 7:  «Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2023».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel