Αποφάσεις ΔΣ|

Πράξη 1:  «Πρόταση έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2023».   (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 2:  «Συζήτηση επί της επιστολής της Δημοτικής Πράταξης «Δημιουργία Αλληλεγγύη» με αρ. πρωτ. 31223».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 3:  «Έγκριση του Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2023 του ιδρύματος με την επωνυμία «Τάκης Σινόπουλος- Σπουδαστήριο Νεοελληνικής Ποίησης» σύμφωνα με την 16/20-12-2022 πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 4:  «Τοποθέτηση 17 ωροδεικτών στην οδό Αγ. Κωνσταντίνου».

Πράξη 5:  «Τοποθέτηση οριοδεικτών για παρεμπόδιση παράνομης στάθμευσης».

Μοιραστείτε
Close Search Window