Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 194 :    «Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός του υπολόγου υπαλλήλου Μιχάλη Σουρμελή για την αντιμετώπιση δαπάνης πληρωμής εκτάκτων αναγκών για την εξυπηρέτηση των δράσεων της Δημοτικής Κατασκήνωσης», με τη διαδικασία κατεπείγοντος για την αντιμετώπιση δαπάνης πληρωμής εκτάκτων αναγκών για την εξυπηρέτηση των δράσεων της Δημοτικής Κατασκήνωσης.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 195 :   Αποδοχή μελέτης του έργου «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στον αγωνιστικό χώρο και χυτού ελαστικού τάπητα στίβου (ταρτάν) στο Δημοτικό Στάδιο Ν. Ιωνίας», προϋπολογισμού 802.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 196 :    Έγκριση διακηρύξεως διαγωνισμού για την ανάληψη του έργου «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στον αγωνιστικό χώρο και χυτού ελαστικού τάπητα στίβου (ταρτάν) στο Δημοτικό Στάδιο Ν. Ιωνίας», προϋπολογισμού 802.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 197 :    Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής σε διαγωνισμό και κατακύρωση του διαγωνισμού για την ανάληψη του έργου «Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων και πλατειών περιοχής Καλογρέζας», προϋπολογισμού 980.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 198 :    Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδικό ΚΑ 10.6262.0001 για παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης και ελέγχου σημάτων, των συναγερμών του Δήμου Νέας Ιωνίας, με το κέντρο λήψεως σημάτων του αναδόχου, εργασιών & υλικών αποκατάστασης σε περίπτωση βλάβης.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 199 :    5η Αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2023.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 200 :    «Ορισμός Δικηγόρου για γνωμοδότηση – Ψήφιση πίστωσης».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 201 :    Έγκριση δαπανών απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή του υπολόγου υπαλλήλου Κατσορίδα Ανδρέα, xρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή, πιστοποιητικού ελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων έργου της Δ/νσης Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2023.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 202 :    «Έγκριση δαπανών απόδοσης λογαριασμού από την υπόλογο υπάλληλο του Χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη δαπάνης πληρωμής εκτάκτων και απρόβλεπτων αναγκών που προέκυψαν κατά την προετοιμασία της διεξαγωγής των Βουλευτικών Εκλογών της 25ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2023.– Απαλλαγή υπολόγου».    (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window