Αποφάσεις ΔΣ|

Πράξη 209 :  «9η Αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2022.»

Πράξη 210 :  «Τριμηνιαία Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων- Δαπανών 3ου Τριμήνου έτους 2022.»

Πράξη 211 :  «Αξιολόγηση των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Ν. Ιωνίας Γ’ τριμήνου 2022 σωρευτικά.»

Πράξη 212 :  «Ψήφισμα της Δημοτικής Παράταξης «εκτός σχεδίου» με αρ. πρωτ. 28864/23-11-2022.»

 Πράξη 213 :  «Ψήφισμα της Δημοτικής Παράταξης «Λαική Συσπείρωση» με αρ. πρωτ. 30188/7-12-2022.»

Πράξη 214 :  «Έγκριση πρακτικού κληρώσεως και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «Γεωθερμικό Σύστημα Τηλεκλιματισμού και άλλες εφαρμογές ΑΠΕ – Υποέργο 1»

Πράξη 215 :  «Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Πράξη 216 :  «Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέας Ιωνίας»

Πράξη 217 :  «Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέας Ιωνίας»

Πράξη 218 :  « Ανανέωση σύμβασης πληρωμής για τη δαπάνη διοδίων διέλευσης των οχημάτων του Δήμου από την Αττική οδό, για το έτος 2023»

Πράξη 219 :  « Αίτημα για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής & μουσικών οργάνων στην επιχείρηση μαζικής εστίασης μερικής επεξεργασίας (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ), της εταιρείας «Ε. & Κ. ΣΕΒΑΣΤΙΑΔΗΣ ΟΕ», επί των οδών ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 52 & ΤΣΟΥΡΟΥΚΤΣΟΓΛΟΥ»

Πράξη 220 :  «Αίτημα για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής & μουσικών οργάνων στην επιχείρηση μαζικής εστίασης μερικής επεξεργασίας (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) του «ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΦΕΙΩΤΗ» επί της οδού ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 46.»

Πράξη 221 :  «Αίτημα για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής & μουσικών οργάνων στην επιχείρηση μαζικής εστίασης μερικής επεξεργασίας (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ), της εταιρείας «NUESTRO ΟΕ», επί της οδού ΜΗΔΕΙΑΣ 65 .»

Πράξη 222 : «Έγκριση διατήρησης κλιμάκων εκτός της ρυμοτομικής γραμμής για την εξυπηρέτηση του υπογείου διώροφης οικοδομής επί των οδών Ηρώων Καλογρέζας 56 και Λαγκαδά»

Πράξη 223 : «Έγκριση τοποθέτησης πλαστικών κολωνακίων και κίτρινης γραμμής σε όλο το μήκος της οδού Ρήγα Φεραίου (από οδό Κρήτης μέχρι οδό Δελμησού)»

Πράξη 224 : «Τοποθέτηση οριοδεικτών για διευκόλυνση σχολικού λεωφορείου»

Πράξη 225 : «Παραχώρηση θέσης στάθμευσης I.X. Αυτοκινήτου του στην οδό ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ 30.»

Πράξη 226 : «Κοπή ενός λέιλαντ επί της οδού Κων/πόλεως 37.»

Μοιραστείτε
Close Search Window