Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 240:  Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή του έργου: Συντήρηση ασφαλτοταπήτων δημοτικών οδών και αύλειων χώρων σχολείων έτους 2015.

Πράξη 241:  Συντήρηση ασφαλτοταπήτων δημοτικών οδών έτους 2016

Πράξη 242:  Κατεδάφιση επικίνδυνων ετοιμόρροπων κτισμάτων

Πράξη 243:  Επανέγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο 1ο Γυμνάσιο – 1ο Λύκειο Νέας Ιωνίας», μετά τη σύμφωνη γνώμη της διαχειριστικής Αρχής.

Πράξη 244:  ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Πράξη 245:  Ψήφιση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ» (Ο.Π.Α.Ν.) Δήμου Νέας Ιωνίας.

Πράξη 246:  Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α. 10.7135.0002 «Λοιπός εξοπλισμός», συνολικού ύψους 861,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για την προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών.

Πράξη 247:  Ακύρωση της αρ.333/21-09-2021 Πράξης της Οικονομικής Επιτροπής.

Πράξη 248:  Ακύρωση της αρ.381/19-10-2021 Πράξης της Οικονομικής Επιτροπής

Πράξη 249:  Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, στο Δήμο Νέας Ιωνίας , προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του ως ΣΤ’ κατανομή έτους 2022 ποσού 650.559,61 €.

Μοιραστείτε
Close Search Window