Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 239:  Έγκριση οικονομικών καταστάσεων του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ» (Ο.Π.Α.Ν.) Δήμου Νέας Ιωνίας περιόδου 1/1/2020-31/12/2020.

Μοιραστείτε
Close Search Window