Αποφάσεις ΠΖ|

Πράξη 7:   Άδεια τοποθέτησης οριοδεικτών επί της οδού Κρέσνας 2, Νέα Ιωνία.

Πράξη 8:   Άδεια τοποθέτησης μεταλλικού κολωνακίου επί του πεζοδρομίου της οδού Μιλησίου Θαλή, Νέα Ιωνία.

Μοιραστείτε
Close Search Window