Ειδήσεις - Τύπος|


Στο διαδικτυακό τόπο  της Περιφέρειας Αττικής και συγκεκριμένα στην
διεύθυνση
http://patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=7398:20
13-06-04-12-57-15&catid=337&Itemid=375
έχουν αναρτηθεί σύντομες οδηγίες αυτοπροστασίας για την  περίπτωση σεισμικού
κινδύνου
Περαιτέρω  στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΣΠ (www.oasp.gr) ο oποιος είναι και ο
επίσημος φορέας του κράτους για θέματα αντισεισμικού σχεδιασμού  θα βρείτε
πληρέστερες οδηγίες.

Δήμος Νέας Ιωνίας

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel