Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 1:    .«Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής».      (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 2:    «Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης προμήθειας καυσίμων (κίνησης-θέρμανσης) του Δήμου Ν.Ιωνίας βάσει του άρθρου 221 του Ν. 4412/16».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window