Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 259: Ρύθμιση δόσεων για χρέος οφειλών στον ΕΦΚΑ-Σχολικοί φύλακες.

Πράξη 260: Ρύθμιση δόσεων για χρέος οφειλών στον ΕΦΚΑ-υπάλληλος Δ/νσης Περιβάλλοντος.

Πράξη 261: «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 30/4/2021 του ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ» δείτε αναλυτικά ΕΔΩ

Πράξη 262: «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 30/4/2021 του ΚΕΒΡΕΦΟ» δείτε αναλυτικά ΕΔΩ

Πράξη 263: «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 30/4/2021 του ΟΠΑΝ» δείτε αναλυτικά ΕΔΩ

Πράξη 264: «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 30/4/2021 του ΚΕΜΙΠΟ» δείτε αναλυτικά ΕΔΩ

Πράξη 265: «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 31/5/2021 του ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ» δείτε αναλυτικά ΕΔΩ

Πράξη 266: «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 31/5/2021 του ΚΕΒΡΕΦΟ» δείτε αναλυτικά ΕΔΩ

Πράξη 267: «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 31/5/2021 του ΟΠΑΝ» δείτε αναλυτικά ΕΔΩ

Πράξη 268: «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 31/5/2021 του ΚΕΜΙΠΟ» δείτε αναλυτικά ΕΔΩ

Πράξη 269: «Κατανομή πιστώσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, συνολικού ποσού ύψους 30.000.000,00 € στους Δήμους της Χώρας, για επισκευή και συντήρηση των σχολικών τους κτιρίων» δείτε αναλυτικά ΕΔΩ

Πράξη 270: «Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Νέας Ιωνίας έτους 2022» δείτε αναλυτικά ΕΔΩ

Πράξη 271:  Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στους κωδικούς ΚΑ 10.6265.0001, 15.6265.0001, 20.6265.0002, 20.7135.0005 και 15.7135.0001, για την Συντήρηση / Αναγόμωση / Προμήθεια πυροσβεστήρων Δήμου Νέας Ιωνίας. δείτε αναλυτικά ΕΔΩ

Πράξη 272: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδικό Κ.Α 00.6733.0002, με τίτλο «Δαπάνη ταφής θανόντων και ανακομιδής οστών, οικονομικά αδύναμων προσώπων» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 συνολικού ύψους 800,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%, για την κάλυψη του κόστους ταφής απόρου δημότη.

Πράξη 273: «Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός της υπολόγου υπαλλήλου Γεωργίου Παντελεάκη για την αντιμετώπιση δαπάνης πληρωμής εκτάκτων αναγκών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού » δείτε αναλυτικά ΕΔΩ

Πράξη 274: «Κάλυψη των εξόδων της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη αναγκών των Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου Νέας Ιωνίας για την προστασία από τον Covid-19» δείτε αναλυτικά ΕΔΩ

Μοιραστείτε
Close Search Window