Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 162η:    «4η Αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2023».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 163η:    «Λήψη απόφασης σχετικά με την παροχή υπηρεσίας διοργάνωσης εκδήλωσης με τίτλο «Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ» για α) Έγκριση προσφυγής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση β) έγκριση της υπ’ αριθ. 16845/2023 μελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών της και, γ) καθορισμός των όρων της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς».    (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window