Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 155η:    «Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή του έργου: «Ανακαίνιση χρωματισμών και επισκευή υγρομονώσεων σχολικών κτιρίων»».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 156η:    «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 30/4/2023 του ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 157η:    «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 30/4/2023 του ΚΕΒΡΕΦΟ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 158η:    «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 30/4/2023 του ΟΠΑΝ».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 159η:    «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 30/4/2023 του ΚΕΜΙΠΟ».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 160η:    «Λήψη απόφασης εξειδίκευσης κατανομής των πιστώσεων του προϋπολογισμού για την παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης για την επετειακή εκδήλωση με τίτλο «100 ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ»».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 161η:    «Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων και απρόβλεπτων αναγκών που θα προκύψουν κατά την προετοιμασία της διεξαγωγής των Βουλευτικών Εκλογών της 25ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2023».    (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window