Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 222:    Έγκριση 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών και 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤA 7o & 11o-15o ΔΗΜΟΤΙΚA ΣΧΟΛΕΙA ΛΟΓΩ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 223:    «Αποδοχή χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2022” του Πράσινου Ταμείου για τη Δράση: «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Νέας Ιωνίας».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 224:    «Αποζημίωση του κ. Σ. Ρουσιανίδη – Εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς».
Πράξη 225:    «Αποζημίωση του κ. Χ. Ψωμακέλη – Εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς».
Πράξη 226:    Διαγραφή οφειλής (αρ.πρωτ.13451).
Πράξη 227:    Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α 15.6255.0001 με τίτλο «Λοιπά ασφάλιστρα», συνολικού ύψους 1500,00 ευρώ, για την πληρωμή ασφαλίστρων για τους κατασκηνωτές και το προσωπικό της Δημοτικής Κατασκήνωσης.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 228:    Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου, για την αντιμετώπιση δαπάνης πληρωμής ασφαλιστηρίου συμβολαίου για τη Δημοτική Κατασκήνωση.    (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window