Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 229:  Έγκριση Δ΄ Ανακεφαλαιωτικού Πίνακος Εργασιών του έργου: «Συντήρηση και Επέκταση Δημοτικών Υδραυλικών Δικτύων υπό πίεση ετών 2019-2020»    Αναλυτικά

Μοιραστείτε
Close Search Window