2017|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Νέα Ιωνία:   8 /12/2017  
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                       Αρ. πρωτ: 40811
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ YΠΟΣΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Αρ. πρόσκλησης: 3η                                                                          Συνεδρίαση 3η

Προς :  Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής
Δήμου Ν. Ιωνίας
(ως πίνακας αποδεκτών)

Σας καλούμε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 και ώρα 9.00 π.μ  για να συζητήσουμε το παρακάτω θέμα:

•    Σύνταξη προσχεδίου Δημοτικού Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της εκτελεστικής πραγματοποιείται διότι σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ.25595/26-7-2017(ΦΕΚ2658/28-7-2017 ΤΕΥΧΟΣ Β΄) θα πρέπει να ολοκληρωθούν το συντομότερο οι διαδικασίες κατάρτισης  προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
 

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Αποδέκτες:
Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών
Αντιδήμαρχος Παιδείας και Δια βίου Μάθησης
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος

Κοιν:  Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών
          Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών
                

                        

 

Μοιραστείτε
Close Search Window