Αποφάσεις ΔΣ|

Πράξη 189:    «Προτάσεις του ΝΠΔΔ του Δήμου μας με την επωνυμία ΚΕΜΙΠΟ προς υλοποίηση από το Δημοτικό Συμβούλιο».  (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 190:    «Τριμηνιαία Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων-δαπανών 3ου Τριμήνου έτους 2021».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 191:    «Καθορισμός τελών διαφήμισης για το έτος 2022».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 192:    «Καθορισμός καταβολής τέλους για την χρήση του χώρου που καταλαμβάνει το κουβούκλιο του περιπτέρου για το έτος 2022».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 193:    «Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ύψους των τελών που επιβάλλονται για τη χρήση των κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2022».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 194:    «Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) για το έτος 2022».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 195:    «Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό του συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού.».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 196:    «Διακοπή Συνεδρίασης».    (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window