Αποφάσεις|

Πράξη 402: “Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ( ΜΟΡΟΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ –ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ –ΣΝΑΚ –ΜΠΑΡ)”

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel