Συνεδριάσεις ΔΣ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Νέα Ιωνία 20/07/2010
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Γρ. Δημοτικού Συμβουλίου
Αρ. πρόσκλησης: 10                                                   Συνεδρίαση 11η
Αρ. πρωτοκόλλου: 26072

  Προς:  Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους   Δήμου Ν. Ιωνίας

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 σας καλούμε σε ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημοτικό Κατάστημα – Αγ. Γεωργίου 40) την Δευτέρα 26 Ιουλίου 2010 και ώρα 14:30, προκειμένου να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων, Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής οικονομικού έτους 2009.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

     ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΟΓΛΟΥ

 

Κοιν:
• Κ. Δήμαρχο
• Διευθύντρια οικονομικών
• Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή
• Σωματεία, Συλλόγους
• Τοπικές Οργανώσεις Κομμάτων

 

Μοιραστείτε
Close Search Window