Αποφάσεις ΔΣ|

Πράξη 139:  «Αξιολόγηση των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Ν. Ιωνίας β’ τριμήνου 2022 σωρευτικά».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 140:  «Τριμηνιαία Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων-Δαπανών 2ου Τριμήνου, έτους 2022».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 141:  «Σχέδιο Αντιμετώπισης Αναγκών και Άμεση / Βραχεία Διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση σεισμών του Δήμου Νέας Ιωνίας».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 142:  «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Ιωνίας».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 143:  «Παραχώρηση θέσης στάθμευσης Ι.Χ. Αυτοκινήτου του στην οδό ΞΑΝΘΟΥ 44».

Πράξη 144:  «Καταβολή αμοιβής στον Δικηγόρο κ. Ν. Τ.».

Μοιραστείτε
Close Search Window