Αποφάσεις ΔΣ|

Πράξη 119:  «3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος»

Πράξη 120:  «5η Αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2022»

Πράξη 121:  «Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού και εισηγητή εκκαθάρισης δαπάνης για τις πληρωμές των δαπανών έργου που χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑE 275/1/2022»

Πράξη 122:  «Ορισμός ενός μέλους, ως εκπροσώπου του Δήμου Νέας Ιωνίας και γραμματέα , μετά των αναπληρωτών τους, για τη συγκρότηση της πενταμελούς επιτροπής , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 , παρ.2 του Ν. 4194/2013 Α΄208 , για πρόσληψη ενός δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο Δήμο μας.»

Πράξη 123:  «Καταβολή αμοιβής στον Δικηγόρο κ. Ε. Μ. του Ε.»

Πράξη 124:  « Έγκριση του απολογισμού οικ. Έτους 2021 του ιδρύματος με την επωνυμία «Τάκης Σινόπουλος – Σπουδαστήριο Νεοελληνικής Ποίησης», σύμφωνα με την 14/14-04-2022 πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου.»

Πράξη 125:  «Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: «Κέντρο Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕΒΡΕΦΟ)».

Πράξη 126:  «Σύνταξη Πράξης Αναλογισμού στην οδό Παπαναστασίου».

Πράξη 127:  «Αίτηση Δημότη για κοπή δέντρου επί της οδού Κρήτης 39».

Πράξη 128:  «Αίτηση Δημότη για κοπή δέντρου επί της οδού Κώστα Βάρναλη 90».

Πράξη 129:  «Αίτηση Δημότη για κοπή δέντρου επί της οδού Άλσους & Λαμψάκου».

Πράξη 130:  «Αίτηση Δημότη για κοπή δέντρου επί της οδού Ακριτών 5».

Πράξη 131:  «Αίτηση Δημότη για κοπή δέντρου επί της οδού Ηλιουπόλεως 9».

Πράξη 132:  «Παραχώρηση θέσης στάθμευσης Ι.Χ Αυτοκινήτου στην οδό Βυζαντίου 64Β».

Πράξη 133:  «Παραχώρηση θέσης στάθμευσης Ι.Χ. Αυτοκινήτου του στην οδό Λυσιμάχου 8 για την εξυπηρέτηση κατοίκου με αναπηρία επί της οδού Λυσιμάχου 5»

Πράξη 134:  «Τοποθέτηση οριοδείκτη για παρεμπόδιση παράνομης στάθμευσης επί της οδού Αδαμοπούλου 31»

Πράξη 135:  «Τοποθέτηση οριοδείκτη για παρεμπόδιση παράνομης στάθμευσης επί της οδού Γούρδωνος 3»

Πράξη 136:  «Τοποθέτηση κολωνακίων ασφαλείας σε πεζοδρόμιο έμπροσθεν σε τραπεζικό κατάστημα της OPTIMA BANK στη Λεωφόρο Ηρακλείου 346»

Πράξη 137:  «Αίτημα για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής & μουσικών οργάνων στην επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους επεξεργασίας (ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ), της εταιρείας «ΚΩΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» επί των οδών ΔΕΡΚΩΝ 18 & ΠΙΣΣΙΔΙΑΣ»

 

 

Μοιραστείτε
Close Search Window