Αποφάσεις ΔΣ|

Πράξη 100: «Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για πραγματοποίηση εκδήλωσης»  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 101:  «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 33 του Ν. 4067/12 για σύνταξη πράξης αναλογισμού αποζημίωσης ιδιοκτησιών κειμένων στο Ο.Τ 357 του Δήμου Ν. Ιωνίας.»  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 102:  «Αποζημίωση ποσοστού 25% στο Ο.Τ Κ.Χ Γ.572 για ιδιοκτησία με κ.α 010602.»  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 103:  «Έγκριση Κατασκευής Ράμπας Προσβασιμότητας ΑΜΕΑ επί του πεζοδρομίου της οδού Βυζαντίου 2.»  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 104:  «Ψήφισμα επί της επιστολής της Ανεξάρτητης Δημοτικής Συμβούλου «Χ. Παπαηλιοπούλου». με αρ. πρωτ. 7568/31-3-2022.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 105:  «Συζήτηση επί της επιστολής της Δημοτικής Παράταξης «Δημιουργία Αλληλεγγύη» με αρ. πρωτ. 11399/16-5-2022 .»  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 106:  «Συζήτηση επί της επιστολής της Δημοτικής Παράταξης «Δημιουργία Αλληλεγγύη» με αρ. πρωτ. 11400/16-5-2022 .»  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 107:  «Συζήτηση – Ψήφισμα επί της επιστολής της Δημοτικής Παράταξης «Λαική Συσπείρωση» με αρ. πρωτ. 12332/25-5-2022 .»  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 108:  «Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού και εισηγητή εκκαθάρισης δαπάνης για τις πληρωμές των δαπανών των χρηματοδοτούμενων έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 109:  «Έγκριση για την συμμετοχή του Δήμου Νέας Ιωνίας στις επετειακές εκδηλώσεις με την συμπλήρωση 100 χρόνων από την Μικρασιατική Καταστροφή».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 110:  «Παραχώρηση αθλητικών και πολιτιστικών χώρων στον Ο.Π.Α.Ν».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 111:  «Καταβολή αμοιβής στον κ. Ανδρέα Παπαρρηγόπουλο».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 112:  «Αίτηση Δημότη για κοπή δέντρου επί της οδού Αττάλου 1 και Πυθαγόρα».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 113:  «Αίτηση Δημότη για κοπή δέντρου επί της οδού Ακριτών 4».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 114:  «Παραχώρηση θέσης στάθμευσης I.X. Αυτοκινήτου του στην οδό ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ 27».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 115:  «Παραχώρηση ανεμπόδιστης εισόδου στη οδό ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 1Α».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 116:  «Παραχώρηση θέσης στάθμευσης I.X. Αυτοκινήτου του στην οδό Θειρών 15».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 117:  «Μεταφορά αναπηρικής θέσης στάθμευσης I.X. Αυτοκινήτου του στην οδό ΜΠΙΖΑΝΟΜΑΧΩΝ 5 από ΝΙΚ. ΓΙΑΝΝΑ 37».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 118:  «Παραχώρηση θέσης στάθμευσης I.X. Αυτοκινήτου του στην οδό Βοσπόρου 111».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

 

Μοιραστείτε
Close Search Window