Συνεδριάσεις ΕΔ|

Πράξη 1: «Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2021»    Αναλυτικά

Πράξη 2: «Κατάρτιση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021»    Αναλυτικά

 

Μοιραστείτε
Close Search Window