Συνεδριάσεις ΕΕ|

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Νέα Ιωνία:    3 / 12  /2018
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                              Αρ. πρωτ: 27840
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ YΠΟΣΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Αρ. πρόσκλησης: 2η                                                                          Συνεδρίαση 2η

Προς :    Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής
Δήμου Ν. Ιωνίας
(ως πίνακας αποδεκτών)

      Σας καλούμε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 και ώρα 12.00 π.μ  για να συζητήσουμε το παρακάτω θέμα:

•    Τροποποίηση της 1/22-11-2018 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής «Σύνταξη προσχεδίου Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2019».

Η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της εκτελεστικής πραγματοποιείται διότι σύμφωνα με την ΚΥΑ 38347(ΦΕΚ 3086/27-7-2018 ΤΕΥΧΟΣ Β΄) θα πρέπει να ολοκληρωθούν το συντομότερο οι διαδικασίες κατάρτισης  προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

 

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

                     Αποδέκτες:

Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος

Κοιν:  Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών
Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών
Διευθυντή Περιβάλλοντος
Διευθυντή   Κοινωνικής Προστασίας

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel