Συνεδριάσεις ΕΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Νέα Ιωνία   9 – 12-2019
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                      Αρ. πρωτ:  36315
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ YΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Αρ. πρόσκλησης: 6η

Συνεδρίαση 6η

 

Προς :    Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής
Δήμου Ν. Ιωνίας
(ως πίνακας αποδεκτών)

 

     Σας καλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την ΤΕΤΑΡΤΗ 11  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 και ώρα 10.30π.μ, για να συζητήσουμε το παρακάτω θέμα:

•    Σύνταξη προσχεδίου Δημοτικού Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

Η
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΩΜΑΪΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Αποδέκτες:
Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας
Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής, Περιβάλλοντος & Δημοτικής Συγκοινωνίας
Αντιδήμαρχος Παιδείας & Πολιτισμού
Αντιδήμαρχος Ψηφιακής Πολιτικής
Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας

Κοινοποίηση:
Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών
Προϊσταμένη Λογιστηρίου & Προϋπολογισμού
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
Γενικό Γραμματέα

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel