Συνεδριάσεις ΕΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Νέα Ιωνία:   3 /11/2020
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                       Αρ. πρωτ: 26940
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ YΠΟΣΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Αρ. πρόσκλησης: 2η
Συνεδρίαση 2η

Προς :    Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής
Δήμου Ν. Ιωνίας
(ως πίνακας αποδεκτών)

 

    Σας καλούμε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 και ώρα 2.00 μ.μ  για να συζητήσουμε το παρακάτω θέμα:
  1.     Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2021.
  2.     Σύνταξη προσχεδίου Δημοτικού Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
     Η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της εκτελεστικής πραγματοποιείται διότι σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ.25595/26-7-2017(ΦΕΚ2658/28-7-2017 ΤΕΥΧΟΣ Β΄) θα πρέπει να ολοκληρωθούν το συντομότερο οι διαδικασίες κατάρτισης  προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.
Η
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΩΜΑΪΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Αποδέκτες:
Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας
Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής, Περιβάλλοντος
Αντιδήμαρχος Δημοτικής Συγκοινωνίας
Αντιδήμαρχος Παιδείας & Πολιτισμού
Αντιδήμαρχος Ψηφιακής Πολιτικής

Κοινοποίηση:
Γενικό Γραμματέα

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel