Συνεδριάσεις ΕΕ|

           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Νέα Ιωνία:  3  / 4 /2019
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                       Αρ. πρωτ: 9915
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ YΠΟΣΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Αρ. πρόσκλησης: 1η                                                                      Συνεδρίαση 1η

Προς :    Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής
Δήμου Ν. Ιωνίας
(ως πίνακας αποδεκτών)

 

       Σας καλούμε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την ΠΕΜΠΤΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 και ώρα 10.00 π.μ  για να συζητήσουμε το παρακάτω θέμα:

•    Στρατηγικός προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού 2020-2023.   Αναλυτικά

Η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της εκτελεστικής πραγματοποιείται διότι σύμφωνα με την εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιο 10/20-3-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών , όλες οι διαδικασίες θα πρέπει να είχαν ολοκληρωθεί έως 28/3/2019, διάστημα πολύ σύντομο για να κατατεθούν τα αιτήματα των υπηρεσιών του Δήμου σε ένα τόσο πολύ σοβαρό θέμα.

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Αποδέκτες:
Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος
Αντιδήμαρχος Παιδείας & δια Βίου Μάθησης

Κοιν:  Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών
Προϊστάμενο Προσωπικού

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel