Αποφάσεις ΔΣ|

Πράξη 123: «4η αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.» (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 124: «Απαλλαγή από τα τέλη κατάληψης κοινοχρήστου χώρου για τις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος που διέκοψαν ή περιόρισαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού – COVID-19  και δεν έκαναν χρήση παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου για το έτος 2021.» (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 125: «Παραχώρηση Δημοτικού Σταδίου.» (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 126: «Επιστολή Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση».» (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 127: «Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους,  στο  Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: «Κέντρο Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕΒΡΕΦΟ).» (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 128: «Έγκριση παράτασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με την «Μελέτη οργάνωσης γενικής κυκλοφορίας και εργοταξιακών καταλήψεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Μετατόπιση συλλεκτήρα όμβριων (ρέμα Πεύκης) στην οδό Αλατσάτων Δήμου Νέας Ιωνίας.» (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 129: «Ρυθμίσεις Κυκλοφοριακής Οργάνωσης στην οδό Πίνδου (Παιδότοπος).» (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 130: «Χορήγηση άδειας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων, επί του πεζόδρομου της Π.Π.  ΓΕΡΜΑΝΟΥ, στη επιχείρηση «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ», ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΜΑΡΟΚΟ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ.» (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 131: «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός Πεύκου που βρίσκεται επί της οδού Επτανήσου 6.» (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 132: «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη μιας Μουριάς που βρίσκεται επί της οδού Κανάρη 22.» (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 133: «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη μιας Λεύκας που βρίσκεται επί της πλατείας Ρίμινι.» (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 134: «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη δύο Πεύκων που βρίσκονται επί της οδού Μεσσηνίας 14.» (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 135: «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός βραχυχίτωνα που βρίσκεται επί της οδού Λευκωσίας 21.» (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 136: «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός Πλάτανου που βρίσκεται επί της οδού Δωδεκανήσου 11.» (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 137: «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός Πεύκου που βρίσκεται επί της οδού Δωδεκανήσου 112.» (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 138: «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός Βραχυχίτωνα που βρίσκεται επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 2.» (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 139: «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός Πεύκου που βρίσκεται επί της οδού Λαυρίου 130.» (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 140: «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη μιας Αργυρόλευκας που βρίσκεται επί της Πλατείας Αναπήρων.» (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 141: «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός Βραχυχίτωνα που βρίσκεται επί της οδού Οκταβίου Μερλιέ 12.» (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 142: «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός Γιούκα που βρίσκεται επί της οδού Οκταβίου Μερλιέ 8.» (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 143: «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός Πεύκο που βρίσκεται επί της Πλατείας Κωνσταντινουπόλεως.» (δείτε αναλυτικά εδώ)

 

Μοιραστείτε
Close Search Window