Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 178:  Κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερού μειοδοτικού διαγωνισμού για την αγορά ακινήτου για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 179: Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 180:  Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Νέας Ιωνίας», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 181:  Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδικό ΚΑ 15.7135.0010 με τίτλο Προμήθεια και τοποθέτηση τέντας σε ακίνητο του Δήμου.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 182:  «Κάλυψη των εξόδων της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη αναγκών των Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Νέας Ιωνίας για την προστασία από τον Covid-19».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 183:  «Κάλυψη των εξόδων της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη αναγκών των Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου Νέας Ιωνίας για την προστασία από τον Covid-19».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 184:  Διαγραφή οφειλής (Αρ.πρωτ.10258/4-5-2022).

 

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel